Football classes are held at the club daily.
Depending on the age group and the level of the child.

Timetable of classes

2010-2013
Time: Tuesday, Thursday 16:00 - 17:00, Belogorodka, st. Vladimirskaya, 96 (coach Polishchuk V.) School №2, Sports hall.

2008-2009
Time: Tuesday, Thursday 17:00 - 18:00 and 18:00 - 19:00 (2 groups),  Belogorodka, st. Vladimirskaya, 96 (coach Dudar A.) School №2, Sports hall.

2007
Time: Monday, Wednesday, Friday, Kyiv, st. Svetlogorskaya, 2/25 (coach Usakovskiy Yu.A.) sports hall of JSC "KVP" Metrobud ".

2005-2006
Time: Monday, Wednesday, Friday 19:00 - 20:00 Belogorodka, st. Vladimirskaya, 96 (coach Putin S.) School №2, Sports hall.

Venue: Kyiv, st. Svetlogorskaya, 2/25

Venue: Belogorodka, st. Vladimirskaya, 96, School №2

Contact Us.

+38.097.520.14.61

 
FK BILGOROD-CITY
2-B Kyivska st, Bilohorodka,
Kyivska obl, Kievo-Svyatoshinskiy r-n, 08140, Ukraine
 
 

Locate Us.